Een webserver installeren (Windows)

En weer heb ik door de drukte met mijn studie een aantal maanden mijn blog niet bijgewerkt. Deze keer voor de verandering een tutorial over hoe je een webserver kunt installeren op je Windows computer. Ik werkt hier met Apache, PHP en MySQL los en niet met een programma die alles in 1 heeft, aangezien hierin meer valt te configureren.

Deze tutorial is geschreven met gebruik van Windows 7 Professional uitgaande van Apache HTTP Server 2.2.17, PHP 5.2.14 en MySQL 5.

Stap 1: Apache HTTP Server installeren

Apache is de meest gebruikte serverapplicatie ter wereld en is gratis beschikbaar. Download httpd-2.2.xx-win32-x86-no_ssl.msi van deze website en start de installatie.

Apache installatiescherm 1
Het standaard welkomscherm, klik op 'Next'.

Apache installatiescherm 2
Hier staat de licentievoorwaarden. Lees ze als je niks anders te doen hebt. Klik op 'Next' als je klaar bent.

Apache installatiescherm 3
Hier staat informatie over Apache. Klik op 'Next' als je het doorgelezen hebt.

Apache installatiescherm 4
Vul hier het domein in (localhost meestal), de naam van de server en een emailadres. Kies de eerste optie als je het programma als service wilt installeren en dus elke keer opstart als je computer opstart.

Apache installatiescherm 5
Kies 'Typical' als je nooit een webserver hebt geïnstalleerd of weinig ervaring ermee hebt en klik daarna op 'Next'.

Apache installatiescherm 6
Hier kan je de locatie selecteren waar het programma wordt geïnstalleerd. Klik op 'Next'.

Apache installatiescherm 7
Als alles goed is ingesteld, klik je op 'install' om de installatie te beginnen.

Apache installatiescherm 8
Het programma wordt geïnstalleerd.


Apache installatiescherm 9
Na het installeren en het verschijnen van een aantal command venster is de installatie voltooid. Klik op 'Finish'.

Om te testen dat de webserver werkt, ga je in je browser naar het volgende adres: http://localhost. Als het goed is krijg je dan een pagina met de tekst "It Works!". Het configureren wordt later besproken.

Stap 2: PHP installeren

Deze stap is niet zo veel werk. Ga naar de website van PHP en download de laatste versie van 5.2. Kies het Windows binary zip bestand. Pak deze uit in de map "D:\Webserver\php" (of een andere map).

Stap 3: MySQL installeren

Veel PHP applicaties (zoals fora en content management systemen) werken met een database. Hiervoor is MySQL de meest gebruikte optie. Download de laatste (Essentials) versie van MySQL van de website en start de installatie. 

MySQL installatiescherm 1
Het beginscherm van de installatie. Klik op 'Next'.

MySQL installatiescherm 2
Kies "Typical" als installatiemethode.

MySQL installatiescherm 3
Klik op 'Install' als alles goed staat ingesteld.

MySQL installatiescherm 4
MySQL wordt nu geïnstalleerd. Je zal hierna wat reclame krijgen, dan gewoon op 'Next' klikken.

MySQL installatiescherm 5
Vink de optie aan en klik op 'Finish'. De configuratie wizard wordt nou gestart.

MySQL installatiescherm 6
Het beginscherm van de configuratiewizard. Klik op 'Next'.

MySQL installatiescherm 7
Kies voor 'Standard Configuration'.

MySQL installatiescherm 8
MySQL moet draaien als een service, dus vink de eerste optie aan.

MySQL installatiescherm 9
Typ hier je wachtwoord in voor de toegang tot de MySQL Server. Deze moet je goed onthouden.

MySQL installatiescherm 10
Druk op Execute om de configuratie uit te voeren.

MySQL installatiescherm 11
Als alles goed is geconfigureerd zou dit scherm worden getoond. Klik op 'Finish' om het te voltooien.

Stap 4: Configureren

Nu alles geïnstalleerd is, werkt het nog niet samen. Hiervoor moet nog het een en andere worden geconfigureerd.

Ga naar Start > Alle Programma's > Apache HTTP Server 2.2 > Configure Apache Server > Edit the Apache httpd.conf Configuration File. Je krijgt nou in kladblok het configuratiebestand te zien van Apache. Voer hierin de volgende wijzigen uit:

Zoek naar de volgende regel:
{syntaxhighlighter brush: plain;fontsize: 100; first-line: 1; }DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs"{/syntaxhighlighter}

Verander het pad naar een de locatie waar je je webapplicaties wilt laten draaien. Bijvoorbeeld: D:/Webserver/www.

Zoek dan naar deze regel:
{syntaxhighlighter brush: plain;fontsize: 100; first-line: 1; }<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs">{/syntaxhighlighter}

Verander het pad naar hetzelfde pad dat je bij de vorige wijziging hebt ingevuld.

Zoek dan naar:
{syntaxhighlighter brush: plain;fontsize: 100; first-line: 1; }DirectoryIndex index.html{/syntaxhighlighter}

Deze regel geeft aan welke bestand het hoofdbestand is van de map. Voeg aan deze regel index.php toe.

Ga naar het einde van het bestand en voeg de volgende regels toe (let op de locatie):

{syntaxhighlighter brush: php;fontsize: 100; first-line: 1; }#PHP
LoadModule php5_module "D:/Webserver/php/php5apache2_2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "D:/Webserver/php/"
{/syntaxhighlighter}

Herstart daarna Apache door in de taakbalk op het icoon te klikken en voor Restart te hebben gekozen.

Ga nu naar de map waar je de PHP bestanden hebt uitgepakt. Hier staat het bestand php.ini-dist. Hiernoem deze naar php.ini en open deze in kladblok (of iets als Notepad++). Zoek naar "Windows Extensions" en je ziet daaronder een lijst met extensies voor PHP die allemaal geactieveerd kunnen worden door de puntkomma (commentaar) ervoor weg te halen. Haal het weg voor php_mysql.dll, php_mcrypt.dll en php_mbstring.dll sla het bestand op. Kopieer dan de bestanden libmcrypt.dll en libmysql.dll naar de bin map van Apache (dit is standaard C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin). Herstart daarna Apache door in de taaktalk de Apache Service Monitor tevoorschijn te laten komen en op 'Restart' te klikken.

Maak nou een bestand in de map die je opgegeven hebt genaamd phpinfo.php en zet hierin het volgende:

{syntaxhighlighter brush: php;fontsize: 100; first-line: 1; }<? phpinfo() ?>{/syntaxhighlighter}Ga dan naar http://localhost/phpinfo.php en als alles werkt zou je de configuratieinfo van PHP zien.

Gefeliciteerd! Je hebt nou zelf een webserver met PHP en MySQL!